سنگ آسفالت (قیر) چیست؟

سنگ آسفالت (قیر) چیست؟

آسفالت سنگ است که "آسفالت به طور طبیعی در طبیعت رخ داده" است و اغلب به نام گیلسونیت. آسفالت سنگ نوعی ماده بتمنس است که توسط عمل جامع از گرما، فشار، اکسیداسیون، کاتالیزور، و باکتری ها تولید شده پس از نفت است سپرده شده است و تغییر برای صدها میلیون...

ادامه مطلب