रक डामर (Gilsonite) के हो?

रक डामर (Gilsonite) के हो?

रक डामर को "डामर स्वाभाविक प्रकृति देखा पर्यो" र अक्सर Gilsonite भनिन्छ छ। रक डामर तेल वर्ष लाखौं लागि सञ्चय पछि भएको र परिवर्तन गर्मी, दबाव, ओक्सीकरण, उत्प्रेरक र जीवाणुहरु को व्यापक कार्य द्वारा उत्पादित छ जो bituminous पदार्थ एक प्रकारको छ। यो सामान्यतः म्याट्रिक्स डामर परिमार्जक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।...

पढाइ जारी राख्न