Đá Asphalt (Gilsonite) là gì?

Đá Asphalt (Gilsonite) là gì?

Đá nhựa đường là “nhựa đường tự nhiên xảy ra trong tự nhiên” và thường được gọi là Gilsonite. Đá nhựa đường là một loại chất bitum được sản xuất bởi các hành động toàn diện của nhiệt, áp suất, quá trình oxy hóa, chất xúc tác, và vi khuẩn...

Tiếp tục đọc